Bevrijding van Woensel

Geschreven door Barry Wonder

B.M.G. (Barry) Wonder, wonende aan de Plevierstraat 28, 1761 XN Anna Paulowna, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

B.M.G. Wonder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bevrijdingwoensel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B.M.G. Wonder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

B.M.G. Wonder neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (B.M.G. Wonder) tussen zit.

B.M.G. Wonder maakt gebruik van het beveiligde platform WordPress i.c.m. de module Woocommerce voor het verwerken en leveren van bestellingen. Bezoekers kunnen een bestelling plaatsen door het toevoegen van een bestelling aan de winkelwagen. In het afrekenproces kunnen zij hun persoonsgegevens invullen en de bestelling met de betaaloptie ‘Handmatige overboeking’ bevestigen via de knop ‘Bestelling plaatsen’. Het systeem slaat de persoonsgegevens en de bestelling op in een database met de status ‘In verwerking’. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor B.M.G. Wonder binnen het beveiligde WordPress platform middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Na het opslaan van de persoonsgegevens, stuurt het systeem een bevestigingsmail naar de bezoeker. Deze e-mail bestaat uit de door de bezoeker ingevulde persoonsgegevens, een overzicht van de bestelling en de bankgegevens voor het handmatig overmaken van het bedrag te voldoen. Na een handmatige controle door B.M.G. Wonder of het bedrag overeenkomend met de bestelling is voldaan, wordt de bestelling in het systeem omgezet naar de status ‘Voltooid’ en is een bestelling definitief. De levering van een bestelling vindt alleen plaats voor bestellingen die definitief zijn gemaakt na betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B.M.G. Wonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden in de beveiligde database van het WordPress systeem bewaard gedurende de verkoop van het boek en mogelijk gebruikt t.b.v. een boekvervolg.

Delen van persoonsgegevens met derden

B.M.G. Wonder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B.M.G. Wonder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.M.G. Wonder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bevrijdingwoensel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. B.M.G. Wonder zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. B.M.G. Wonder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B.M.G. Wonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bevrijdingwoensel.nl.